DESIGN

Το  1ο Thessaloniki Design Week  πραγματοποιήθηκε 5-12 Μαΐου 2019. Η διοργάνωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, με πολύ θετικές εντυπώσεις από επισκέπτες, συμμετέχοντες, αλλά και από τους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας πλούσιος διάλογος πάνω στα θέματα του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της παραγωγής.

  • 370 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και 17 χώρες του εξωτερικού
  •  10 workshops  με  145 συμμετοχές 
  •  31 ημερίδες,  παρουσιάσεις, ομιλίες
  •  εκθέσεις  σε μουσεία και χώρους πολιτισμού
  •  32 εταιρείες, φορείς, σχολές, fab labs
  • ξεναγήσεις σε  30 δημιουργικούς χώρους 
  •  διαγωνισμοί,  ανοιχτές προσκλήσεις, βραβεύσεις
  • Διεθνές συνέδριο  InnovationID
  • 116 εθελοντές 
  • 8.500 επισκέπτες 

Θεματικές ενότητες

Θεματικές ενότητες

Η  ΑΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  αποτέλεσε τον γενικό άξονα θεματολογίας της πρώτης διοργάνωσης του Thessaloniki Design Week, στοχεύοντας να εκφράσει τη δυναμική που καλείται η κοινωνία μας να αναπτύξει, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και δυνατότητες της νέας εποχής. Ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων αναπτύχθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι υποθεματικές των εκδηλώσεων σχηματίστηκαν από τα διαφορετικά περιεχόμενα του γενικού άξονα και αρθρώθηκαν σε διάφορες περιοχές και πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

Στη νέα εποχή, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ραγδαία όχι μόνο τους τρόπους παραγωγής των αγαθών, αλλά και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, ο καινοτομικός σχεδιασμός αποκτά μία διευρυμένη, ολιστική σημασία στις ζωές όλων μας. Δεν αφορά όμως μόνο το παρόν, καθώς κάθε νέο του βήμα εμφανίζει και αυτό που θα υπάρξει στο μέλλον.

Οι εξελίξεις, που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τις παραγωγικές δομές στις σύγχρονες κοινωνίες αφήνουν πίσω τους κελύφη που χρήζουν αναδιαμόρφωσης και μετεξέλιξης σε νέες χρηστικές υποδομές. Χώροι και αστικά τοπία, νέα τοπόσημα και στοιχεία εξοπλισμού τους αποκτούν μια νέα ζωή, δημιουργώντας πόλους καινοτομικής συμπεριφοράς και αστικότητας.

Οι νέες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες και τα σύγχρονα προϊόντα που δημιουργούν δεν εμπεριέχουν μόνο την καθ’εαυτή αξία τους, αλλά περιβάλλονται με συστήματα προβολής και διάθεσης που διεγείρουν με πολλαπλούς τρόπους την ανάγκη απόκτησης και κατανάλωσής τους. Οι ποιότητες δεν εκλείπουν, αλλά αποκτούν πιο σύνθετα και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε αγαθά και υπηρεσίες νέες ταυτότητες και αξίες.

Σ’ έναν κόσμο που αναδιαμορφώνει συνεχώς τα μοντέλα παραγωγής, με κοινωνίες που πλήττονται και άλλες που μπαίνουν στο προσκήνιο, οι προσωπικές δεξιότητες των ατόμων τίθενται υπό συνεχή κρίση και ανάγκη προσαρμογής. Ό,τι επιφέρει όμως η κρίση και η καταστροφή, μπορεί να περιέχει τα σπέρματα μιας νέας δημιουργικότητας, μιας εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής νέων ιδεών και ικανοτήτων.

Ακόμα και για τις πρωταρχικές, βιοτικές ανάγκες μας, η ικανοποίηση που τις συνοδεύει αποκτά βαθύτερη και πιο ουσιαστική πληρότητα, όταν συνεγείρεται όλο το φάσμα των αισθήσεών μας και συντελείται μία συνολική εμπειρία και καθολική τέρψη. Όλα όσα αποτελούν το ευ ζην ανιχνεύονται, συνδυάζονται και ανα-πλάθονται, δημιουργώντας τη νέα φούγκα της ευδαιμονίας μας.

Κάθε έκφραση της δημιουργικότητας, κάθε νέα ιδέα αποζητά εναγωνίως την εμφάνισή της, την στάθμισή της από το κοινό, την ενδεχόμενη καταξίωσή της. Προσκλήσεις που αποτελούν προκλήσεις για νέους δημιουργούς, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για μια νέα παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ThessDW 2019

 
Σχεδιασμός/Οργάνωση
Συνδιοργάνωση
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Υπό την Αιγίδα