Thessaloniki
Design
Week

Η ΑΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / RE-CREATION αποτελεί το σύνθημα της πρώτης διοργάνωσης του Thessaloniki Design Week που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 4 έως τις 10 Μαΐου 2019

Προσκαλούμε άτομα, ομάδες ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού-design, να υποβάλουν τις προτάσεις και τα έργα τους, με προϋπόθεση να παρουσιάζουν συνάφεια με τον γενικό άξονα θεματολογίας και με τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Στη νέα εποχή, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ραγδαία όχι μόνο τους τρόπους παραγωγής των αγαθών, αλλά και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, ο καινοτομικός σχεδιασμός αποκτά μία διευρυμένη, ολιστική σημασία στις ζωές όλων μας. Δεν αφορά όμως μόνο το παρόν, καθώς κάθε νέο του βήμα εμφανίζει και αυτό που θα υπάρξει στο μέλλον.

Οι εξελίξεις, που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τις παραγωγικές δομές στις σύγχρονες κοινωνίες αφήνουν πίσω τους κελύφη που χρήζουν αναδιαμόρφωσης και μετεξέλιξης σε νέες χρηστικές υποδομές. Χώροι και αστικά τοπία, νέα τοπόσημα και στοιχεία εξοπλισμού τους αποκτούν μια νέα ζωή, δημιουργώντας πόλους καινοτομικής συμπεριφοράς και αστικότητας.

Οι νέες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες και τα σύγχρονα προϊόντα που δημιουργούν δεν εμπεριέχουν μόνο την καθ’εαυτή αξία τους, αλλά περιβάλλονται με συστήματα προβολής και διάθεσης που διεγείρουν με πολλαπλούς τρόπους την ανάγκη απόκτησης και κατανάλωσής τους. Οι ποιότητες δεν εκλείπουν, αλλά αποκτούν πιο σύνθετα και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε αγαθά και υπηρεσίες νέες ταυτότητες και αξίες.

Σ’ έναν κόσμο που αναδιαμορφώνει συνεχώς τα μοντέλα παραγωγής, με κοινωνίες που πλήττονται και άλλες που μπαίνουν στο προσκήνιο, οι προσωπικές δεξιότητες των ατόμων τίθενται υπό συνεχή κρίση και ανάγκη προσαρμογής. Ό,τι επιφέρει όμως η κρίση και η καταστροφή, μπορεί να περιέχει τα σπέρματα μιας νέας δημιουργικότητας, μιας εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής νέων ιδεών και ικανοτήτων.

Ακόμα και για τις πρωταρχικές, βιοτικές ανάγκες μας, η ικανοποίηση που τις συνοδεύει αποκτά βαθύτερη και πιο ουσιαστική πληρότητα, όταν συνεγείρεται όλο το φάσμα των αισθήσεών μας και συντελείται μία συνολική εμπειρία και καθολική τέρψη. Όλα όσα αποτελούν το ευ ζην ανιχνεύονται, συνδυάζονται και ανα-πλάθονται, δημιουργώντας τη νέα φούγκα της ευδαιμονίας μας.

Κάθε έκφραση της δημιουργικότητας, κάθε νέα ιδέα αποζητά εναγωνίως την εμφάνισή της, την στάθμισή της από το κοινό, την ενδεχόμενη καταξίωσή της. Προσκλήσεις που αποτελούν προκλήσεις για νέους δημιουργούς, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για μια νέα παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα, και  πρέπει να περιλαμβάνουν :

  • Το προφίλ (της ομάδας) των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων στοιχείων επαφής, βιογραφικό σημείωμα, επιτεύγματα και πιθανές προηγούμενες εκθέσεις του έργου.
  • Τον τίτλο και την περιγραφή του έργου, στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
  • Φωτογραφίες του έργου ή σχέδιά του σε 2D/3D και διαστάσεις.
  • Πιθανές απαιτήσεις εγκατάστασης

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και θα κριθούν σύμφωνα με  τα παρακάτω κριτήρια :

  • Συνάφεια με τον γενικό άξονα και τις επιμέρους θεματικές ενότητες του 1ου Thessaloniki Design Week.
  • Καινοτομία, λειτουργική αξία και αισθητική ποιότητα.
  • Απαιτήσεις του έργου – καταλληλότητα για τους διαθέσιμους χώρους.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, για την προετοιμασία των έργων τους.

Η συμμετοχή των υποψηφίων τόσο στους χώρους, όσο και στις δράσεις του Thessaloniki Design Week είναι δωρεάν. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύψουν το κόστος παραγωγής του έργου τους καθώς και των προσωπικών τους εξόδων σε περίπτωση παρουσίας τους.

Σε περιπτώσεις συμμετοχών ή έργων τα οποία θα κριθεί ότι μπορούν να παρουσιαστούν σε workshop, ημερίδες ή άλλες δράσεις του προγράμματος, θα εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης των προσωπικών εξόδων των συμμετεχόντων. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων ή έργων μέσω χορηγιών ή βραβείων, εφόσον εξασφαλιστούν στο πλαίσιο του Thessaloniki Design Week.

OPEN CALL

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει λήξει

Συνημμένο αρχείο: Επιτρεπτά αρχεία: doc, docx, jpg, jpeg, png ή pdf. Μέγιστο μέγεθος: 6Mb* (απαιτείται)