Το Design δημιουργεί κουλτούρα.

Η κουλτούρα διαμορφώνει αξίες.

Οι αξίες καθορίζουν το μέλλον.

Robert L. Peters

ΠΕΡΙ DESIGN

.

H γενική έννοια του σχεδιασμού-design αφορά σε κάθε κλίμακα στον χώρο, τα αντικείμενα και τις εικόνες που μας περιβάλλουν, αγγίζει τις αισθήσεις μας και κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Το design, όμως, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά πολλά περισσότερα. Eίναι διαδικασία, αλλά και αποτέλεσμα. Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βάζει στόχους και να βρίσκει τρόπους να τους επιτύχει.

Το design, ως εικόνα, αίσθηση και σύγχρονη έκφραση, ακουμπάει σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων της κοινωνίας, του περιεχομένου μιας πόλης και εν τέλει καθορίζει την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της.

Ο σχεδιασμός-design υπεισέρχεται σε μία σειρά τομέων: από τη μεγάλη κλίμακα και την αρχιτεκτονική έως το σχεδιασμό του μικροαντικειμένου, από την προβολή και το branding εταιρειών, έως το καλλιτεχνικό έργο και τις μορφές του. Υπεισέρχεται σε όλες τις πτυχές του ευ ζην, σε καθετί που μας περιβάλλει και κινούμαστε μέσα σε αυτό, το φέρουμε ή το φοράμε, στις νέες τεχνολογίες και στην πληροφορία που δεχόμαστε ή εκπέμπουμε καθημερινά στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται, όπως διεθνώς έχουν οριστεί οι τομείς του σχεδιασμού-design:

 • Architecture design
 • Graphic design
 • Product design
 • Industrial design
 • Communication design
 • Eco-design
 • Interaction design
 • Service design
 • Fashion design
 • Software design
 • Engineering design
 • Interior design
 • Thinking design
 • Landscape design
 • Urban design
 • Game design
 • Lighting design
 • Visual design
 • Print design
 • Web design

Το design είναι μια εκδήλωση της ικανότητας του ανθρώπινου πνεύματος να ξεπερνά τους περιορισμούς του.

Ο designer δεν είναι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης λέμε ότι λύνει τα προβλήματά του μέσα από την τέχνη, ενώ ο designer δίνει λύσεις στα προβλήματα των άλλων.

George Nelson, The problem of design

ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ

.

Το Thessaloniki Design Week μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν  θεσμό για την πόλη , ώστε να δίνει τη δυνατότητα έκφρασης, προβληματισμού και συνεργειών σε όλους τους τομείς και τις πλευρές της δημιουργικότητας. Η καθιέρωσή του μπορεί επίσης να καλλιεργήσει έναν χώρο ευκαιριών και εξωστρέφειας για την επιχειρηματικότητα του τόπου με πολλούς τρόπους. Μπορούν να προκύψουν πολλαπλά οφέλη ευρύτερα σε πολλούς τομείς, όπως τον τουρισμό και τον πολιτισμό, από ένα γεγονός που η διεθνοποίησή του μπορεί να αποφέρει υψηλή επισκεψιμότητα.

Το Thessaloniki Design Week έχει ως  κεντρικούς στόχους , μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων:

 • να αναδείξει το σημαντικό δυναμικό της πόλης και της χώρας που ασχολείται με όλες τις πτυχές του design,
 • να ενισχύσει και να εισαγάγει νέα μοντέλα διαδικασιών στη δημιουργία και στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών,
  να αναπτύξει την έρευνα, τους προβληματισμούς, τις δυναμικές και τις αναζητήσεις για όλες τις εφαρμογές που ο σχεδιασμός υπεισέρχεται,
 • να προκαλέσει ευκαιρίες και προοπτικές σύνδεσης της δημιουργικότητας με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγική διαδικασία, την εγχώρια και διεθνή αγορά και να δώσει νέες διεξόδους στους δημιουργούς στις παρούσες συνθήκες.

Το όραμα είναι το Thessaloniki Design Week να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα ως μία  συμμετοχική πλατφόρμα  ενός ευρέως φάσματος φορέων, επιχειρηματιών, ατόμων, επιστημόνων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στις δημιουργικές βιομηχανίες, ως ευκαιρία ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας και παραγωγής νέων προτάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, ως εργαλείο έκφρασης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά και εξωστρέφειας της πόλης και του δυναμικού της, συνδέοντάς την με αντίστοιχους φορείς, ιδρύματα και διοργανώσεις του εξωτερικού.

Έμφαση θα δοθεί στην  ανάπτυξη συνεργασιών  με αντίστοιχες διοργανώσεις και φορείς, στην παρουσίαση-επαγγελματική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό, στην προώθηση-εξαγωγή ελληνικών παραγωγών, εκδηλώσεων, εκθέσεων, στην ανάπτυξη συνεργειών για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και, γενικότερα, στην αναζήτηση κάθε μορφής συνεργασίας για την προβολή και προώθηση της ελληνικής δημιουργικότητας.

 Βασικές επιδιώξεις  αποτελούν ακόμα:

 • Η δημιουργία ενός θεσμού στην πόλη, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων πόλεων του εξωτερικού, για τη δημιουργία, ενίσχυση, χρηματοδότηση και προώθηση των νέων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της δημιουργικής βιομηχανίας.
 • Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στον θεσμό των Creative Cities της UNESCO.
 • Η διαφύλαξη και αξιοποίηση της βιομηχανικής και παραγωγικής κληρονομιάς της πόλης και της χώρας σε τομείς όπου ο σχεδιασμός είχε καθοριστικό ρόλο.
 • Η σύνδεση του επιστημονικού και παραγωγικού δυναμικού των Ελλήνων του εξωτερικού με το εδώ ανάλογό του, με συνεργασίες και κοινά έργα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ